Το μεσιτικό μας γραφείο  διαθέτει  μια έμπειρη ομάδα συνεργατών  που απαρτίζεται  από αξιόπιστους  νομικούς ,συμβολαιογράφους,   αρχιτέκτονες και  μηχανικούς  που αναλαμβάνουν  τον νομικό έλεγχο του προς αγορά ακινήτου  , τη διεκπεραίωση της μεταβίβασης του   αλλά και την μελέτη- κατασκευή  ή και ανακαίνιση  του ακινήτου .